Udvikling af kopisikring og sporbarhed af produkter

Projektet vil udvikle metoder til at mærke tabletter med koder, der kan aflæses ved hjælp af en mobiltelefon så bl.a. livsfarlig og kostbar fejlmedicinering undgås. Lignende metoder skal implementeres i plastikprodukter under fremstillingen, og det skal give høj sporbarhed og minimerer muligheden for forfalskninger.

Testeksempel af QR-formen støbt ind i et produkt.

Fordelene ved kopisikring og sporbarhed er enorme. Det skønnes, at fejltagelser i medicinering berører 50 procent af alle behandlinger, hvilket i USA alene skønnes at koste 125.000 menneskeliv og 2.000 milliarder kroner årligt.

Kopiprodukter udgør en særlig udfordring. Verdenshandelen med kopiprodukter bliver vurderet til at koste borgere i verdens udviklede lande 875 milliarder kr. årligt. Disse tab kunne reduceres drastisk med effektive metoder til sporing af enkelte emner i produktion og anvendelse.

Vore dages høje produktionshastigheder giver høj effektivitet og ensartede produkter, men giver den ulempe, at enkelte emner ikke kan skelnes fra hinanden. Dette besværliggør komplekse samleprocesser og fejlsøgning, og det øger spildet.

Sporbarhed på emneniveau løser problemet og er en stor fordel for producenter, distributører og kunder. De kan nu verificere, om et produkt er produceret korrekt. Alle kan desuden vekselvirke med en digital repræsentation af deres produkt med nem adgang til historie, manualer, registrering af ejerskab, genbrugsvejledning og så videre.

Projektet vil skabe sporbarhed på emneniveau via unikke QR-koder støbt i hvert emne. Dertil bliver der udviklet en ny kodeenhed med specielle optiske overfladestrukturer, der skaber QR-koder i plasten, som kan scannes med for eksempel en smartphone. Der vil blive undersøgt og udviklet tilsvarende metoder til mærkning af medicintabletter på mindste batchniveau.

-    Det kan godt være, at det ikke er den samme teknik, der skal til at aflæse en QR-kode på et trykt medie, som på et glasmedium eller på en pille. Der kan eksempelvis også være forskel på at aflæse en QR-kode, som befinder sig på en fuldstændig plan flade, eller om den krummer, siger Hans Nørgaard Hansen, professor på DTU Mekanik, og tilføjer, at der også vil blive kigget på tilblivelsen af selve QR-koden:

-    I dag graverer man QR-koder på sine produkter med laser, hvilket også kan være godt nok. Men idéen i dette projekt er at fremstille sit produkt og sin QR-kode i én og samme proces, eksempelvis i forbindelse med støbning.

Projektet vil undersøge koblingen mellem fremstilling af fremstillingsværktøjerne og læsbarheden af de fremstillede koder i tabletter og plastik. Samtidig bliver der udviklet nye robuste softwarerutiner til kodegenkendelse under specielle lys- og kontrastforhold.

Samfundspotentiale:
Forfalskninger kan som udgangspunkt være svære at udpege. Men hvis der indlejres en QR-kode i designet, bliver det let at udpege ophavet til et produkt. Inden for medicinalindustrien vil QR-koder kunne mindske fejlmedicinering ved at gøre det lettere at fastslå, om det er den rigtige medicin, der er blevet benyttet. Hvis emballagen er blevet væk, kan man således stadig fastslå, om man står med en Panodil eller en Kodimagnyl.

Hent pressebeskrivelsen som PDF.

Category

Grand Solutions

Period

2016 2019

Investment

Innovationsfonden:
12,1 mio. kr.
Total budget:
18,9 mio. kr.

Project Manager

Partners

Inmold A/S
DTU
LEGO System A/S
Gerresheimer A/S
Natoli Engineering Scandinavia ApS

Original title

QRprod - QR coding in high-speed production of plastic products and medical tablets
Vittrup's picture
Call me directly 
6190 5023