Risiko for slagtilfælde hos svage patienter skal opdages tidligere

Ny teknologi til at følge ældre patienters hjerterytme gør det muligt for hjertelæger og forskere fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital at samarbejde med praktiserende læger på nye måder. Svage ældre modtager hjertelægernes specialiserede råd uden anstrengende hospitalsbesøg.

Hvis du har dårligt hjerte, bliver du i dag henvist fra din praktiserende læge til et ambulatorium, hvor nogle speciallæger har læst henvisningen om dig.

Derefter skal en læge kortlægge situationen, og der bliver bestilt en monitorering af hjerterytmen, hvilket der er ventetid på.

- Her bliver de svagelige ældre tabt. Den første gang, de skal dukke op, har de allerede ventet på at få en tid. Så skal de have en konsultation, og derefter bliver de sendt videre til ambulatoriet, hvilket jo kræver noget transport. På ambulatoriet skal de vente et par timer, og så er der gået mindst fem timer. Når de så skal dukke op anden gang, kommer de ikke, fordi de ikke kan overkomme det, siger Helena Domínguez, overlæge på hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Hun er leder af et nyt projekt, REAFEL, som skal søge at give hjertepatienter et mere fleksibelt og mindre krævende forløb.

I 2015 var der cirka 600 patienter i Region Hovedstaden, som fik et slagtilfælde, der kunne være undgået, hvis lægerne havde stillet diagnosen hjerterytmeforstyrrelser og givet forebyggende behandling i tide.  

REAFEL vil forsøge at udbygge en smidig organisering mellem hospitalets hjertelæger og de praktiserende læger, så hjerterytmeforstyrrelser kan diagnosticeres uden at belaste patienten væsentligt.

Det skal være nemmere at følge hjerterytmen

Som en hjælp til dette vil projektet benytte en ny sensor, C3, som er udviklet af den danske virksomhed Cortrium ApS. C3 måler blandt andet patienternes hjerterytme og kropsstilling. Sensoren er kompakt og simpel at betjene. Den gør det muligt for praktiserende læger at iværksætte hjemmemonitorering af hjerterytmen, uden at patienter skal komme til hospitalets ambulatorier.

Samtidig kan hjertelægerne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital undersøge patienternes hjerterytme online. Derved kan patienterne få hjertelægernes diagnose og sammen med deres egen læge, som kender patienten bedst, igangsætte den behandling, som passer netop til den pågældende patient.

Før Cortriums C3-sensor kan bruges i almen praksis, er det nødvendigt at udvikle en bedre behandling af de data, som skal bruges til diagnosticering samt at udvikle den platform, som skal understøtte samarbejdet mellem de praktiserende og kliniske læger.

Denne udvikling sker i regi af Copenhagen Center for Health Technology (CACHET) og involverer forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Den teknologiske forskning skal dels udvikle avancerede algoritmer, som automatisk kan detektere hjerteflimmer på basis af data opsamlet med C3-sensoren, og dels udvikle et system, så patienterne og lægerne kan identificere tidligere advarselstegn på hjerteflimmer. Denne teknologiske platform vil lette samarbejdet mellem hospitalets speciallæger og de praktiserende læger og dermed fremme tidlig diagnosticering og effektiv behandling.

Forskningscenter for Multisyge Patienter, som også deltager i REAFEL, arbejder målrettet på at optimere kommunikationen mellem praktiserende læger og hospitalets specialister.

- Patienter kan få den bedste specialiserede ekspertise og få tilrettelagt undersøgelser og behandling i et samarbejde mellem hjertespecialister og deres egen læge. Alt imens patienten er hjemme, siger Helena Domínguez.

Innovationsfonden investerer både økonomisk og med ekspertrådgivning til projektet for at sikre udvikling af et helt nyt marked til den danskproducerede C3-sensor, både nationalt og internationalt.

REAFEL
Investering
Åben sektion, Investering
  • Program: Grand Solutions
  • Fondens investering: 13 mio.
  • Totalt budget: 20 mio.
  • Projektets varighed: 4 år
  • Officiel titel: REAFEL. Reaching the Frail Elderly
Samfundspotentiale
Åben sektion, Samfundspotentiale

Cirka 600 patienter i Region Hovedstaden fik I 2015 et slagtilfælde, som kunne være undgået, hvis de havde fået den rette behandling i tide.

Til sammenligning omkom der i hele Danmark knap 180 mennesker i trafikken i 2015.

De 600 slagtilfælde kostede Region Hovedstaden godt 81 mio. kr.

Projektet REAFEL kan ved at udbygge samarbejdet mellem speciallæger og praktiserende læger samt forbedret monitorering af hjertepatienter med en ny, dansk C3-sensor både spare liv og gøre forløbet behageligere for den enkelte patient.

Partnere
Åben sektion, Partnere

Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Har som vision at skabe ny væsentlig viden om klinisk organisation på hospitalet, i kommunen samt almen praksis ved både kroniske sygdomme og multisygdom. Forskningen fokuserer på den kliniske organisation og sammenhængende patientforløb af høj kvalitet med patientinddragelse og patientuddannelse både i nationale og internationale samarbejder.

Projektet er en del af Copenhagen Center for Health Technology (CACHET)
Et tværfagligt forskningscenter, der omfatter Region Hovedstaden, herunder Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Kommune, det Sundhedsvidenskabelig Fakultet på Københavns Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. CACHET har til formål at understøtte tværfaglig klinisk og teknisk forskning rettet mod livsstils- og kroniske sygdomme i hovedstadsregionen.

Cortrium ApS
En ung medicovirksomhed, der ændrer og optimerer processer i sundhedsvæsenet gennem brug af nye, åbne teknologier. Cortriums første produkt har til formål at overflødiggøre et utal af hospitalsindlæggelser og forbedre suboptimale arbejdsrutiner inden for diagnostik af hjerterytmeforstyrrelser.

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Helena Domínguez, Overlæge, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
Tlf.: 3816 6068

Anne Frølich, Overlæge, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
Tlf.: 4014 7233, mail: anne.froelich@regionh.dk

Erik S. Poulsen, CEO, Cortrium ApS
Tlf.: 2582 5835

Jakob E. Bardram, Professor, Dansk Tekniske Universitet 
Tlf.: 2555 0446, mail: jakba@dtu.dk

Sadasivan Puthusserypady, Associate Professor, Dansk Tekniske Universitet
Tlf.: 4525 3652, mail: spu@elektro.dtu.dk

Pernille Rype, Kommunikationschef, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5060, mail: pernille.rype@innofond.dk