Ansøgningsfrist

InnoFounder - Graduate
forår

Sørg for at læse retningslinjerne grundigt, før du søger. Klik på ansøgningsknappen nederst til højre, når du er klar til at søge.

Din ansøgning vil blive vurderet af et ekspertpanel. De bedste ansøgere inviteres herefter til en pitch, hvorefter vi træffer endelig afgørelse.

Husk, du kan søge InnoFounder, hvis:

  • Du er færdiguddannet med en offentlig ordinær videregående uddannelse, en ph.d.-uddannelse eller en SU-berettiget privat videregående uddannelse inden for de seneste 24 måneder, regnet fra dimittenddatoen til datoen for ansøgningsfristen.
  • Du er studerende, men færdiggør din uddannelse inden opstarten af det InnoFounder forløb, du søger om optagelse på.

Husk at læse retningslinjerne for at få det fulde overblik over vilkår for optagelse. Hvis du har læst retningslinjerne, men stadig har spørgsmål, kan du finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Læs mere om InnoFounder her

Din ansøgning
Fonden optager op til 40 InnoFounders om året med opstart henholdsvis 1. september og 1. marts.

Hvordan søger jeg?
Du søger ved at udfylde et ansøgningsskema via ansøgningsportalen e-grant.dk. Vi anbefaler, at du læser programmets retningslinjer grundigt, før du søger.

Hvordan vurderes ansøgningen?
Ansøgningerne vurderes på baggrund af de kriterier, der er beskrevet i retningslinernes afsnit 4.

Ansøgningerne vurderes af et ekspertpanel bestående af personer med viden om iværksætteri samt medarbejdere fra Innovationsfonden og fondens samarbejdspartner på programmet.

Invitation til pitch
På baggrund af ansøgningerne inviterer panelet de - baseret på vurderingskriterierne - bedste ansøgere til at pitche deres iværksætteridé for panelet. Panelet indstiller herefter ca. 20 ansøgere pr. ansøgningsrunde til at blive optaget på programmet. 

Dato for pitch: 6. juni 2019 (i København)

Svar på ansøgning
Det forventes, at alle ansøgere vil få besked om, hvorvidt de er inviteret til pitch ca. en måned efter ansøgningsfristen.

InnoFounder-panelet
Innovationsfondens InnoFounder-panel bistår med at vurdere ansøgninger til InnoFounder, og vil også være tilstede under ansøgernes pitch. Læs om panelmedlemmerne her

E-GRANT: SPØRGSMÅL & SVAR
FOR ANSØGERE

 

InnoFounder-programmet søges via e-grant, som er den online portal Innovationsfonden bruger. Ansøgningen består af en administrativ del med faktuelle oplysninger, en faglig beskrivelse af virksomheden og projektet samt et budget. Det er ikke tilladt at ændre layoutet i ansøgningen eller tilføje ekstra materiale udover det beskrevne.

Læs spørgsmål og svar for dig, der ansøger forsknings- og innovationsmidler via e-grant.dk.

 

Kontakt
.

Træffetid fra 9-12 på hverdage
Mail: hello@innofounder.dk, tel. 3369 3369 

Innovationsfonden, Sidsel Hougaard 
Mail. sidsel.hougaard@innofond.dk, tel. 6190 5056