Stor interesse for Indien- og Kina-samarbejde

To bilaterale opslag viser stor efterspørgsel for at udvikle energi- og vandløsninger med Kina og Indien. Samlet set er der søgt om midler for over 225 mio.

Med ambitionen om at skabe forskning og innovationssamarbejde med Indien og Kina blev der tidligere på året oprettet to opslag, der skal finde løsninger på de stigende globale udfordringer inden for vand og energi. 

Efter ansøgningsdeadline har fonden modtaget i alt 25 ansøgninger til det indiske vand- og energi-opslag, og samlet set er der søgt for ca. 77 mio. kr. For det kinesiske opslags vedkommende modtog fonden 35 ansøgninger med et samlet søgt beløb på 150 mio.

De mange projektansøgninger til Innovationsfondens to bilaterale projekter peger på stor interesse for at starte nye strategiske forsknings- og innovationsaktiviteter med Kina og Indien, hvor vand og energi er omdrejningspunktet.

De bilaterale samarbejder mellem landene er ikke nyt. Siden 2009 har Danmark haft et samarbejde med Kina inden for energi, men det er første gang, at det også omhandler projekter, der skal løse de stigende globale udfordringer inden for vand. Danmarks samarbejde med Indien begyndte allerede i 2004 - dengang var fokus på bioteknologi. Det er nyt, at samarbejdet er udvidet til at løse udfordringer inden for energi og vand.

Partnerne i projekterne er ofte danske videninstitutioner (universiteter) i samarbejde med virksomheder og forsyninger. I Kina og Indien er der sendt tilsvarende ansøgninger for den kinesiske og indiske del af projektet. Her er partnerne også universiteter sammen med kinesiske og indiske virksomheder.

Innovationsfonden har ca. 15 mio. kr. i budget for hvert opslag, og tilsvarende investeringsbeløb er budgetteret i Kina og Indien.  

Fonden skal nu sammen med de kinesiske og indiske samarbejdspartnere udvælge de bedste projekter blandt de indsendte ansøgninger. Hvilke projekter, der modtager en investering, vil blive offentliggjort senest i december 2018.

Fakta
Indien- og Kina-samarbejdet

Projekterne skal løse udfordringer inden for:

Vand
Globale udfordringer inden for vand såsom vandforbrug, forvaltning af vand og anvendelsen af spildevand til forskellige formål som landbrug, industri, osv.

Energi
Udvikling og integration af vedvarende energibaserede løsninger og energieffektivitet i el- og varmesystemer.

Kontakt

Anitha K. Sharma, Scientific Officer, Innovationsfonden
Tlf.:.6190 5048, mail: Anitha.Sharma@innofond.dk