Nyt indeklimaværktøj på vej

IV20 hedder det nye værktøj til vurdering af indeklima. Når det er færdigt, skal det bruges til at angive indeklimaets kvalitet.

16. april 2018

Snart vil det være muligt at inddele indeklimaet i kvaliteter på samme måde, som vi i dag angiver energiforbruget i vores bygninger efter en bogstavskala.

IV20 står for »IndeklimaVurderingsværktøj 2020« og det er samfundspartnerskabet REBUS – Renovating Buildings Sustainably, som står bag. Værktøjet er under udvikling og skal i den kommende tid afprøves og justeres, så det kan bruges ved både renovering og nybyggeri.

Klar formidling af indeklima
Branchens parter har de senere år efterlyst, at indeklima kommer på den politiske dagsorden. Ifølge folkene bag IV20, kan værktøjet være en driver for et øget fokus på indeklima, da det vil skabe et fælles referencepunkt og kunne bruges i markedsføringen af boliger.

 – Værktøjets styrke ligger i den holistiske tilgang og den klare kommunikation af indeklimaets kvalitet, både i den eksisterende bolig, men også potentialet i boligen efter en eventuel renovering, siger Tine Steen Larsen, civiling. ph.d., lektor på Aalborg Universitet og projektleder for indeklimadelen i REBUS.

Hos rådgiverne ser man en ny tilgang, hvor det bliver lettere at kvalificere og italesætte indeklimaet overfor bygherren.

– Som rådgiver ser vi en konkret værdi i, at vi vil kunne kvalificere og italesætte indeklimaet overfor en bygherre. Det har vi længe manglet redskaber til. Nu bliver det forhåbentlig også noget vi lettere kan kvantificere og indtænke i vores ydelser, siger Anne Iversen, bæredygtighedsingeniør hos Henning Larsen Architects.

Anvendelighed i fokus
Værktøjets vigtigste opgave er at synliggøre indeklimaets kvalitet overfor bygherrer, men IV20 vil også lette dialogen mellem bygherrer og beboere, eksempelvis i almene boliger.

– Vores ønske som bygherre er, at værktøjet letter dialogen med beboerne og at vi kan synliggøre forbedringerne på en helt ny måde. Det mener jeg, at IV20 vil kunne hjælpe med, siger Brian Thomsen, afdelingsleder i Frederikshavn Boligforening.

IV20 er i udviklingsfasen rettet mod almennyttige boligbebyggelser, men skal udvides, så det kan anvendes bredt. Derfor er der særligt fokus på værktøjets anvendelighed.

– Det vigtige er, at IV20 kommer i anvendelse og at både bygherrer og virksomheder kan se sig selv bruge værktøjet, siger Anna Heebøll, indeklimakonsulent hos Teknologisk Institut.

IV20 stilles til rådighed medio 2018, og kan på sigt også implementeres i Bygningsreglementet som en del af en frivillig ordning.

Branchemøder om IV20
I forbindelse med udviklingen af IV20 afholder REBUS en række branchemøder for at inddrage branchen. Find de kommende branchemøder på REBUS‹ hjemmeside.

Investering

  • Program: Grand Solutions
  • Fondens investering: 35 mio. 
  • Samlet projektbudget: 81 mio. kr.
  • Projektets varighed: 4 år
  • Officiel projekttitel: REBUSREnovating BUildings Sustainably
  • Rebus.nu

Samfundspotentiale

  • Målet er 50, 30, 20. 50 % lavere energiforbrug efter renovering, 30 % mindre ressourceforbrug ved renovering og 20 % øget produktivitet i renoveringsprocessen. Derudover kan renoveringerne være med til at skabe et bedre indeklima

Projektgalleri

Holistisk tilgang til renovering

  • IV20 indgår i den holistiske renoveringstilgang, som samfundspartnerskabet REBUS udvikler med bevilling fra Innovationsfonden, Realdania og Grundejernes Investeringsfond. Sideløbende udvikles dokumentationsmetoder, samarbejdsmodeller og produkter, der alle understøtter værktøjet og en optimal renoveringsproces.
  • Partnerskabet REBUS består af Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, NCC Danmark A/S, Saint-Gobain Nordic A/S, Henning Larsen Architects A/S, COWI A/S, Aalborg Universitet / Statens Byggeforskningsinstitut, Frederikshavn Boligforening og Himmerland Boligforening.

Kontakt

Tine Steen Larsen, Aalborg Universitet
Mail: tsl@civil.aau.dk

Anne Iversen, Henning Larsen Architects A/S
Mail: aiv@henninglarsen.com

Anna Heebøll, Teknologisk Institut
Mail: anhe@teknologisk.dk

Brian Thomsen
​Mail: brian@fbmail.dk