Pile målskive

Innovationsfonden målretter flere programmer efter politisk udpegede temaer i 2021

Innovationsfondens programmer; Grand Solutions, Innobooster, Erhvervsforsker og Internationale Samarbejder bliver justeret i 2021 som følge af den politiske beslutning om at tematisere en større del af Innovationsfondens midler. Læs om ændringerne, om de kommende grønne partnerskaber - ’Innomissions’ - samt hvornår de første ansøgningsrunder på alle fondens programmer åbner.

Politikerne har i aftalen om forskningsreserven 2021 udpeget tre temaer, som udgør rammerne for Innovationsfondens investeringer fremadrettet.

Aftalen medfører, at fire af fondens programmer; Innobooster, Erhvervsforsker, Grand Solutions og Internationale Samarbejder, vil blive tilpasset temaerne i 2021, og at projekter, der fremover vil kunne modtage investeringer fra Innovationsfonden, således skal ligge inden for disse temaer.

De politisk udpegede temaer er:

  • Ambitiøse og varige grønne forsknings- og innovationsinitiativer
  • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
  • Teknologi og innovation, der bidrager til at udvikle produktionen og skabe arbejdspladser i Danmark

Læs mere om de tre temaer på Innovationsfondens hjemmeside her

Programmerne Innofounder og Innoexplorer fortsætter med de vanlige retningslinjer frem til sommer, hvorefter implementeringen af fondens nye strategi også medfører visse justeringer af disse programmer. Dog er der - som ellers vanligt - ingen ansøgningsrunde på Innofounder Experienced i foråret 2021.

Læs om de konkrete ændringer og tidsplaner for Innovationsfondens programmer nederst på siden.

Grønne partnerskaber - Innomissions

I aftalen om forskningsreserven 2021 er der desuden afsat ca. 700 millioner kroner via Innovationsfonden til etablering af en række partnerskaber under fire grønne missioner:

1. Fangst og lagring eller anvendelse af CO2

2. Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)

3. Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion

4. Genanvendelse og reduktion af plastikaffald og tekstiler

Innovationsfonden er i gang med at udvikle processer for, hvordan man bedst muligt udbyder partnerskaberne inden for de fire missioner. Udfordringerne er forskellige under hver mission – ligesom der er stor forskellighed i, hvad der skal til for at nå målet. Det er forventningen, at processen om udvikling af roadmaps til hver mission og evt. partnerskaber sættes i gang i februar/marts 2021.

Innovationsfonden vil i slutningen af januar orientere om den videre proces for udmøntningen af de grønne partnerskaber.

Læs mere om de missionsdrevne grønne partnerskaber her

Ændringer og tidsplaner
Erhvervsforsker

De to åbne Erhvervsforsker-opslag i årets første ansøgningsrunde (deadline d. 7. januar 2021) udskydes indtil foråret, hvor første og anden ansøgningsrunde bliver slået sammen. Opslagene vil her være tilpasset de politiske prioriterede områder

Erhvervs-ph.d.-opslaget Grønland og Færøerne (private sektor) med deadline 7. januar 2021 gennemføres som planlagt.

Timing:
Forårets ansøgningsrunde åbner primo marts med deadline d. 25. april 2021

Få mere information om Erhvervsforsker-udskydelsen i denne FAQ

Innobooster

Innobooster genåbner efter juleluk d. 16. februar 2021, hvor retningslinjerne vil være tilpasset de politiske prioriterede områder.

Ekstraordinære COVID-19-tilpasninger af Innobooster-programmet bortfalder.
Herunder f.eks. hurtig evaluering af ansøgninger fra 500.000-800.000 kr. og lavere krav til markedsvalidering ved ansøgningstidspunktet.

Innobooster gennemfører fortsat ikke afslagssamtaler, ligesom svartiden fortsat kan være længere end de sædvanlige 30 dage.

Timing:
Fortsat løbende ansøgningsfrist frem til sommerluk d. 1. juni 2021.

Læs mere i denne FAQ om ændringer i Innobooster-programmet i 2021

Grand Solutions

Grand Solutions-programmet vil udelukkende have tematiserede opslag i 2021 - tilpasset de politisk udpegede temaer. Der vil således ikke være noget åbent opslag i 2021.

Læs de konkrete Grand Solutions-opslagstekster til årets første ansøgningsrunde:

Grøn Forskning, Teknologiudvikling og Innovation

Teknologi og innovation, der udvikler produktion og skaber job og muligheder i Danmark

Life Science, Sundhed, Velfærdsteknologi og Klinisk Forskning

Timing:
Opslagene offentliggøres d. 18. december 2020. Opslagene åbner medio januar med deadline d. 8. april 2021

Internationale Samarbejder

Opslag under Internationale Samarbejder vil i 2021 være tilpasset de politisk udpegede temaer.
Se aktuelle opslag her

Innofounder

Innofounder Graduate gennemføres som vanligt i foråret 2021.

Der er ingen ansøgningsrunde på Innofounder Experienced i foråret 2021

Efter sommerferien forventes Innofounder-programmet at relanceres som ét samlet program uden de to spor.

Timing:
Forårets ansøgningsrunde på Innofounder Graduate åbner d. 16. marts med deadline d. 13. april 2021.

Innoexplorer

Innoexplorer-programmet fortsætter som hidtil indtil sommerferien, hvorefter vi forventer at relancere programmet i en justeret version.

Timing:
Årets første ansøgningsrunde åbner d. 5. januar med deadline d. 3. februar 2021.

Andet

Landdistriktsvækstpilot-programmet blev udfaset i 2020, og der er derfor ikke planlagt ansøgningsrunder i 2021. Innovationsfonden vil fortsat have fokus på landdistrikterne i sin udmøntning gennem bl.a øget fysisk tilstedeværelse i alle regioner