Job: Scientific Officer - Miljø og klima

Sådan investerer Innovationsfonden i nye grønne klimaløsninger

Klimaforandringerne stiller store krav til vores evne til at finde teknologiske og innovative løsninger, som kan sætte fart på den grønne omstilling. Både i Danmark og i resten af verden. Innovationsfonden bidrager til at løse klimaudfordringerne ved at investere i grøn forskning og innovation og ved at bygge bro mellem forskere og virksomheder.

 

2.800.000.000 kr. i grønne investeringer

Innovationsfonden har siden sin etablering i 2014 investeret i en lang række grønne klima- og energiprojekter, hvor forskere og virksomheder i samarbejde har udviklet konkret klimaløsninger, som reducerer klimagasudledningen og accelererer den grønne omstilling.

Ud af Innovationsfondens samlede portefølje har vi i dag aktive investeringer for ca. 2,8 mia. kr. i grøn forskning og innovation, hvilket svarer til knap en tredjedel af vores samlede aktive investeringer.

Panel sikrer, at vi får mest ud af klimakronerne

Klimaforandringerne er så omfattende, at der er behov for et langt mere strategisk fokus på at investere i de mest effektive teknologier og innovative løsninger.

Derfor har Innovationsfonden nedsat et ambitiøst klimapanel bestående af førende forskere, topledere fra en række af landets største virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer og ungdomsorganisationer.

Panelet har til formål at bringe forskere og virksomheder sammen for at sikre, at Danmark får mest ud af de milliarder af kroner, som fonden investerer i klimaprojekter.

798 mio. kr. til den grønne omstilling i 2020

Folketingets partier blev d. 6. november enige om fordelingen af forskningsreserven for 2020 (ufm.dk). Der afsættes 629 mio. kr. til udfordringsdrevet grøn forskning under Danmarks Innovationsfond til fremme af den grønne omstilling. Med de midler vil der i alt være afsat 798 mio. kr. til Danmarks Innovationsfonds udmøntning inden for den grønne omstilling i 2020 på finansloven for 2020.

Forskning kan blandt andet ske inden for følgende temaer:

 • Energi
 • Klima
 • Grøn omstilling af landbruget
 • Klima- og miljøvenlig transport
 • Bæredygtig natur og miljø
 • Bæredygtige byer og samfund
 • Adfærd i forhold til grøn omstilling
 •  

Søg investering til grønne projekter

Du kan være med til at udvikle fremtidens klimaløsninger, som kan bidrage til at løse de udfordringer, som Danmark og resten af verden står med. Det kan du ved at søge ét af Innovationsfonden programmer, hvor vi har et stort fokus på at investere i grønne og klimarelaterede projekter:

 • Grand Solution
  Visionære og ambitiøse forskningssamarbejder mellem vidensinstitutioner og virksomheder, der gør en forskel – gerne globalt.
  - Grand Solutions ansøgningsfrister 2020
   
 • Innobooster
  Innovative udviklingsprojekter der skaber vækst i virksomheder.
  - løbende ansøgning (dog vinterpause 2. december til 1. februar)
   
 • Erhvervsforsker
  Forskningsprojekter i samarbejde mellem forskere, forskningsinstitutioner og private virksomheder
  - Åbner for ansøgninger 28. november 2019
   
 • Innoexplorer
  Tilskud til ansatte på forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler, der har forskningsresultater med kommercielt potentiale på et prækommercielt stadie.
  - Åbner for ansøgninger medio januar 2020

 

Innovationsfondens klimapanel
Formål

Innovationsfonden har nedsat et ambitiøst klimapanel, som tæller førende forskere fra ind- og udland, nogle af landets allerstørste virksomheder, interesseorganisationer, investorer og mange flere med et klart fokus på konkrete løsninger.

Panelet har til formål at bringe forskere og virksomheder sammen for at sikre, at Danmark får mest ud af de milliarder af kroner, som fonden investerer i klimaprojekter.

Konkret skal klimapanelet komme med input til, hvordan Danmark og resten af verden får den størst mulige effekt af Innovationsfondens investeringer i klimarelaterede projekter.

Derudover skal klimapanelet være med til at anspore forskere, iværksættere og erhvervslivet til øge investeringen i og satsningen på forskning og teknologisk udvikling.

 

 

 

 

Medlemmer

Anne Marie Falktoft, Head of Department Danish Ministry of Higher Education and Science

Bo Foged, CEO, ATP

Bo Øksnebjerg, Secretary General, WWF

Brian Vad Mathiassen, Professor, Aalborg University

Claus Krogh Ekmann, Director, Danish Ecological Council

Claus Møller, CEO, Siemens

Connie Hedegaard, Chairwoman, Concito

Dasha Krivonos, CEO, Copenhagen Institute for Futures Studies

Emily Farnworth, Head of Climate Change, World Economic Forum

Flemming Besenbacher, Vice chairman/Chairman, IFD/Carlsberg Foundation

Hanne Søndergaard, EVP, Marketing & Innovation, Arla

Henrik Stiesdal, CEO, Stiesdal Technology

Ib Enevoldsen, CEO, Rambøll

Ingrid Reumert, Vice President, Velux

Jakob Askou Bøss, Senior Vice President, Ørsted

Jakob Møller, Deputy Permanent Secretary, Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

Jens Kehlet Nørskov, Professor, Technical University Denmark

Johannes Løneborg, Partner, McKinsey

Jørgen Olesen, Professor, Aarhus University iClimate

Kasper Roed Jensen, Vice President, Vestas

Katherine Richardson, Professor, Board member of Danish Climate Council, Copenhagen University

Kim Fausing, CEO, Danfoss

Kim Grøn Knudsen, EVP, Sustainables Business Unit, Haldor Topsøe

Kirsten Halsnæs, Professor, Technical University Denmark

Laila Mortensen, CEO, Industriens Pension

Lars Schrøder, CEO, Aarhus Water

Lars Aagard, CEO, Danish Energy

Mads Nipper, CEO, Grundfos

Jens la Cour, EU- og miljøpolitisk seniorrådgiver, Danish Society for Nature Conservation

Thomas Uhd, Sustainability Director, Aalborg Portland

Michael Zellner, Managing Director, The Danish Green Investment Fund

Monika Skadborg, Chairwoman, Unge Klimarådet

Nick Johnstone, Head of Division, IEA

Peter Birch Sørensen, Profesor, Copenhagen University

Peter Høngaard, Former CEO, Innovation Fund Denmark

Peter Normann Vangsbo, Nordic Business Developer, Climate-KIC Nordic 

Sofus Rex, Head of Department, Danish Ministry of Environment and Food

Thomas Mathiasen, Scientific Officer, Innovation Fund Denmark

Tore Duvold, CEO, Innovation Fund Denmark

John Kornerup Bang, Head, Sustainability Strategy, Mærsk

Jesper Nygaard, CEO, RealDania

Bjarne Foldager, Senior Vice President, Head of Two Stroke Business, MAN Energy Solutions

Thomas Woldbye, Adm. direktør, CPH

Andrew McMullen, Director of Zero Environmental Impact, LEGO

Lars W. Andersen, Direktør, SAS

Jesper Sølver Schou, Det Økonomiske Råd

Michael H. Nielsen, Direktør, Dansk Byggeri

Niels Peter Nørring, Klimadirektør, Landbrug & Fødevarer

Jacob Krog Søbygaard, Sekretariatscef, Klimarådets sekretariat

Ulrich Bang, Energichef, Dansk Erhverv

 

 

 

Kontakt
Kontakt

Thomas Mathiasen
Senior Scientific Officer
Mail: thomas.mathiasen@innofond.dk
Tlf.: 61 90 50 63

Kathrine Hauge Madsen
Scientific Officer
Mail: kathrine.hauge.madsen@innofond.dk
Tlf.: 61 90 50 47

Pernille Rype
Kommunikationschef
Mail:pernille.rype@innofond.dk
Tlf.: 61 90 50 60