Job: Scientific Officer - Miljø og klima

Klima, miljø og grøn omstilling

Klimaforandringerne stiller store krav til vores evne til at finde teknologiske og innovative løsninger, som kan sætte fart på den grønne omstilling. Både i Danmark og i resten af verden. Innovationsfonden bidrager til at løse klimaudfordringerne ved at investere i grøn forskning og innovation og ved at bygge bro mellem forskere og virksomheder.

Ambitiøse og varige grønne forsknings- og innovationsinitiativer
Dansk forskning og innovation skal bidrage til at løse de store og svære udfordringer, som er afgørende for at nå i mål med regeringens grønne målsætninger. Innovationsfonden investerer i forsknings- og innovationsprojekter, som kan udvikle de grønne teknologier og løsninger, der er brug for til at omstille Danmark til en bæredygtig fremtid, hvor vi reducerer udledningen af drivhusgasser, værner om vores miljø og natur og skaber et grønt erhvervseventyr i Danmark.

Dette gælder grønne projekter inden for energiproduktion og –effektivisering, landbrug og fødevareproduktion, transport, miljø og cirkulær økonomi, natur og biodiversitet samt bæredygtig adfærd og samfundsmæssige konsekvenser af klimaforandringerne. Centralt for de projekter, der kan støttes, er, at de bidrager væsentligt til den grønne omstilling, og at forventningerne til disse bidrag kan tydeliggøres i ansøgningerne.

Grøn forskningsstrategi og grønne missioner
Som et led i regeringens nye grønne forskningsstrategi sætter Innovationsfonden yderligere fokus på investeringer i den grønne omstilling. Strategien sætter en klar retning for, hvordan Danmark skal være med til at sikre udviklingen af nye grønne teknologier og løsninger. Regeringen har udpeget fire konkrete forskningsmissioner, som Innovationsfonden skal være med til at understøtte:

  • Fangst og lagring eller anvendelse af CO2
  • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)
  • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Genanvendelse og reduktion af plastaffald.

Læs mere om de grønne missioner her.

- Innovationsfonden er klar til at spille en essentiel rolle i implementeringen af den nye grønne forskningsstrategi. Vi står klar til at intensivere samarbejdet mellem de forskellige aktører, erhvervslivet og de danske videninstitutioner og bidrage til at sikre strategiens gennemslagskraft, som skal bane vejen for dansk konkurrencekraft inden for grøn omstilling, siger Anne Marie Levy Rasmussen, direktør i Innovationsfonden.

Læs aftalen om forskningsreserven 2021

Læs regeringens grønne forskningsstrategi

2020
Knap 800 mio. kr. til den grønne omstilling i 2020
Åben sektion, Knap 800 mio. kr. til den grønne omstilling i 2020

Folketingets partier blev i slutningen af 2019 enige om at afsætte ca. 800 mio. kr., som Innovationsfonden fik til opgave at udmønte på det grønne område til en lang række forsknings- og innovationsprojekter inden for klima, energi, miljø, bioressourcer med mere.

Ud af de 800 mio. kr. var 100 mio. kr. øremærket det internationale område, blandt andet gennem det europæiske EUROSTARS-program.

800 mio. kr. i 2020 var det hidtil højeste bevillingsbudget på det grønne område for Innovationsfonden.

Finansiering af lang række store grønne forskningsprojekter
En betydelig del af midlerne blev udmøntet under programmet Grand Solutions, der finansierer store partnerskaber mellem forskere og virksomheder og på den måde understøtter strategisk grøn forskning og innovation.

Fonden har dog også i 2020 finansieret en lang række grønne iværksættere og SMV’er under blandt andet fondens programmer Innobooster, Innofounder, Innoexplorer og Erhvervsforsker.

Stor investeringer på energiområdet
En betydelig del af de grønne midler blev udmøntet på energiområdet, hvor ca. 260 mio. kr. blev investeret i energiprojekter inden for en række forskningsområder, herunder solenergi, vindenergi, varmeforsyning, Power2X, elektrolyse, energilagring og energieffektivitet.

Derudover udmøntede fonden også mere end 200 mio. kr. forsknings- og innovationsprojekter inden for miljø og bioressourcer, herunder projekter inden for særligt vand og fødevarer.

Grøn omstilling i byggeriet
I 2020 satte fonden også særligt fokus på grøn omstilling og cirkulær økonomi i byggeriet med det særlige opslag ”Byggeriets grønne omstilling”.

Det indebar udmøntning af knap 30 mio. kr. i samarbejde med Realdania. Byggesektoren i Danmark står for 20 procent af den samlede CO2-udledning, og dertil kommer bl.a. CO2-aftrykket fra produktion af materialer og transport til byggepladsen. Derfor var det afgørende for fonden at sætte markant ind på dette område.

Enorm interesse for grønne midler
Der var i årets løb enorm interesse fra forskere, virksomheder og iværksættere for at søge fondens grønne midler. Innovationsfonden har i 2020 modtaget 445 ansøgninger inden for det grønne område for et samlet ansøgt beløb på knap 5,2 mia. kr.

Innovationsfondens klimapanel
Åben sektion, Innovationsfondens klimapanel

  

Innovationsfonden har nedsat et ambitiøst klimapanel, som tæller førende forskere fra ind- og udland, nogle af landets allerstørste virksomheder, interesseorganisationer, investorer og mange flere med et klart fokus på konkrete løsninger.

Panelet har til formål at bringe forskere og virksomheder sammen for at sikre, at Danmark får mest ud af de milliarder af kroner, som fonden investerer i klimaprojekter.

Konkret skal klimapanelet komme med input til, hvordan Danmark og resten af verden får den størst mulige effekt af Innovationsfondens investeringer i klimarelaterede projekter.

Derudover skal klimapanelet være med til at anspore forskere, iværksættere og erhvervslivet til øge investeringen i og satsningen på forskning og teknologisk udvikling.

 

 

 

 

Medlemmer af Innovationsfondens klimapanel:

Anne Marie Falktoft, Head of Department Danish Ministry of Higher Education and Science

Bo Foged, CEO, ATP

Bo Øksnebjerg, Secretary General, WWF

Brian Vad Mathiassen, Professor, Aalborg University

Claus Krogh Ekmann, Director, Danish Ecological Council

Claus Møller, CEO, Siemens

Connie Hedegaard, Chairwoman, Concito

Dasha Krivonos, CEO, Copenhagen Institute for Futures Studies

Emily Farnworth, Head of Climate Change, World Economic Forum

Flemming Besenbacher, Vice chairman/Chairman, IFD/Carlsberg Foundation

Hanne Søndergaard, EVP, Marketing & Innovation, Arla

Henrik Stiesdal, CEO, Stiesdal Technology

Ib Enevoldsen, CEO, Rambøll

Ingrid Reumert, Vice President, Velux

Jakob Askou Bøss, Senior Vice President, Ørsted

Jakob Møller, Deputy Permanent Secretary, Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

Jens Kehlet Nørskov, Professor, Technical University Denmark

Johannes Løneborg, Partner, McKinsey

Jørgen Olesen, Professor, Aarhus University iClimate

Kasper Roed Jensen, Vice President, Vestas

Katherine Richardson, Professor, Board member of Danish Climate Council, Copenhagen University

Kim Fausing, CEO, Danfoss

Kim Grøn Knudsen, EVP, Sustainables Business Unit, Haldor Topsøe

Kirsten Halsnæs, Professor, Technical University Denmark

Laila Mortensen, CEO, Industriens Pension

Lars Schrøder, CEO, Aarhus Water

Lars Aagard, CEO, Danish Energy

Mads Nipper, CEO, Grundfos

Jens la Cour, EU- og miljøpolitisk seniorrådgiver, Danish Society for Nature Conservation

Thomas Uhd, Sustainability Director, Aalborg Portland

Michael Zellner, Managing Director, The Danish Green Investment Fund

Monika Skadborg, Chairwoman, Unge Klimarådet

Nick Johnstone, Head of Division, IEA

Peter Birch Sørensen, Profesor, Copenhagen University

Peter Høngaard, Former CEO, Innovation Fund Denmark

Peter Normann Vangsbo, Nordic Business Developer, Climate-KIC Nordic 

Sofus Rex, Head of Department, Danish Ministry of Environment and Food

Thomas Mathiasen, Scientific Officer, Innovation Fund Denmark

Tore Duvold, CEO, Innovation Fund Denmark

John Kornerup Bang, Head, Sustainability Strategy, Mærsk

Jesper Nygaard, CEO, RealDania

Bjarne Foldager, Senior Vice President, Head of Two Stroke Business, MAN Energy Solutions

Thomas Woldbye, Adm. direktør, CPH

Andrew McMullen, Director of Zero Environmental Impact, LEGO

Lars W. Andersen, Direktør, SAS

Jesper Sølver Schou, Det Økonomiske Råd

Michael H. Nielsen, Direktør, Dansk Byggeri

Niels Peter Nørring, Klimadirektør, Landbrug & Fødevarer

Jacob Krog Søbygaard, Sekretariatscef, Klimarådets sekretariat

Ulrich Bang, Energichef, Dansk Erhverv

 

 

Dokumenter
Kontakt
Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Kathrine Hauge Madsen
Investment Officer
Mail: kathrine.hauge.madsen@innofond.dk
Tlf.: 61 90 50 47

Bo Frølund
Investment Officer
Mail: bo.froelund@innofond.dk
Tlf.: 61 90 50 43