Job: Scientific Officer - Miljø og klima

De seneste år har fonden investeret mere end en milliard kroner i projekter, der forsøger at løse nogle af Danmarks og verdens store klimaudfordringer.

Klimaforandringerne er dog så enorm en samfundsudfordring, at der er behov for et langt mere strategisk fokus på at investere i de mest effektive teknologier og innovative løsninger, som tager hånd om de store udfordringer, vi står med.

Innovationsfondens klimapanel
Formål

Innovationsfonden har nedsat et ambitiøst klimapanel, som tæller førende forskere fra ind- og udland, nogle af landets allerstørste virksomheder, interesseorganisationer, investorer og mange flere med et klart fokus på konkrete løsninger.

Panelet har til formål at bringe forskere og virksomheder sammen for at sikre, at Danmark får mest ud af de milliarder af kroner, som fonden investerer i klimaprojekter.

Konkret skal klimapanelet komme med input til, hvordan Danmark og resten af verden får den størst mulige effekt af Innovationsfondens investeringer i klimarelaterede projekter.

Derudover skal klimapanelet være med til at anspore forskere, iværksættere og erhvervslivet til øge investeringen i og satsningen på forskning og teknologisk udvikling.

Medlemmer
 • Emily Farnworth, klimachef, World Economic Forum
 • Nick Johnstone, chefstatistiker, Det Internationale Energiagentur
 • Sebastian Mernild, direktør, The Nansen Environmental and Remote Sensing Center
 • Katherine  Richardson, professor, Københavns Universitet, og medlem, Klimarådet
 • Jens Kehlet Nørskov, professor, Danmarks Tekniske Universitet
 • Kirsten Halsnæs, professor, Danmarks Tekniske Universitet
 • Peter Birch Sørensen, professor, Københavns Universitet
 • Jørgen Olesen, professor, Aarhus Universitet
 • Brian Vad Mathiassen, professor, Aalborg Universitet
 • Dasha Krivonos, administrerende direktør, Instituttet for Fremtidsforskning
 • Lars Aagaard, administrerende direktør, Dansk Energi
 • Connie Hedegaard, bestyrelsesformand, Concito – Danmarks Grønne Tænketank
 • Maria Gjerding, præsident, Danmarks Naturfredningsforening
 • Bo Øksnebjerg, generalsekretær, Verdensnaturfonden
 • Claus Krogh Ekmann, direktør, Det Økologiske Råd
 • Monika Skadborg, formand, Ungeklimarådet
 • Bo Foged, administrerende direktør, ATP
 • Laila Mortensen, administrerende direktør, Industriens Pension
 • Michael Zöllner, direktør, Danmarks Grønne Investeringsfond
 • Kasper Roed Jensen, vicedirektør, Vestas
 • Hanne Søndergaard, vicedirektør, Arla
 • Kim Fausing, administrerende direktør, Danfoss
 • Mads Nipper, administrerende direktør, Grundfos
 • Jakob Askou Bøss, vicedirektør, Ørsted
 • Thomas Videbæk, vicedirektør, Novozymes
 • Kim Grøn Knudsen, vicedirektør, Haldor Topsøe
 • Lars Sandahl Sørensen, koncerndirektør, SAS
 • Ib Enevoldsen, administrerende direktør, Rambøll
 • Jens Birgersson, administrerende direktør, Rockwool
 • Claus Møller, administrerende direktør, Siemens
 • Michael Lundgaard Thomsen, administrerende direktør, Aalborg Portland
 • Henrik Stiesdal, administrerende direktør, Stiesdal Technology
 • Sofus Rex, afdelingschef, Miljø- og Fødevareministeriet
 • Jakob Møller, kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand, Carlsbergfondet
 • Tore Duvold, konstitueret direktør, Innovationsfonden
 • Peter Høngaard Andersen, Peter Hongaard Consulting
 • Thomas Mathiasen, scientific officer, Innovationsfonden
Kontakt
Kontakt

Thomas Mathiassen
Scientific Officer
Mail: thomas.davidsen@innofond.dk
Tlf.: 61 90 50 63

Kathrine Hauge Madsen
Scientific Officer
Mail: kathrine.hauge.madsen@innofond.dk
Tlf.: 61 90 50 47

Pernille Rype
Kommunikationschef
Mail:pernille.rype@innofond.dk
Tlf.: 61 90 50 60