Job: Scientific Officer - Miljø og klima

Innovationsfondens klimaindsats

Klimakrisen er den største udfordring for vores samfund. Og for resten af verden. Den kræver handling. Og den stiller store krav til vores evne til at finde teknologiske og innovative løsninger, som kan løse problemerne, og som kan sætte fart på den grønne omstilling.

 

Klimakrisen kræver innovative løsninger

Klimaforandringerne er så omfattende, at der er behov for et langt mere strategisk fokus på at investere i de mest effektive teknologier og innovative løsninger.

Regeringen har sat som mål at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Det er et meget ambitiøst mål, som vil kræve teknologiske løsninger og virkemidler, vi endnu ikke kender. Løsninger, som skal skabes i samarbejde mellem forskere, erhvervslivet, civilsamfundet, politikere og det offentlige system.

Og det er netop én af Innovationsfondens hovedopgaver: At bygge bro mellem forskere og virksomheder.

Grøn gevinst: Vækst og beskæftigelse i Danmark

Der er samtidig store økonomiske og samfundsmæssige gevinster at hente for Danmark ved at gå foran i at levere grønne løsninger.

De globale investeringer i den grønne omstilling skaber enorme muligheder for vækst og beskæftigelse i Danmark, hvis Danmark formnår at fastholde og udbygge sin grønne førerposition.

Risikovillige klimainvesteringer

Danmark skal investere i både kortsigtede og langsigtede samarbejdsprojekter vedrørende klima. Der er behov for investeringer i projekter, der indebærer en høj risiko, men samtidig et stort potentiale. 

Samtidig skal Danmark skabe de bedste forudsætninger for iværksættere, da de ofte er kilde til nytænkende og innovative løsninger inden for klima- og miljøområdet. Nogle satsninger vil sandsynligvis fejle, men modet til at prøve er en forudsætning for at lykkes med de ambitiøse projekter, som kan blive nøglen til at løse klimaudfordringerne.

1.000.000.000 kr. investeret i klimaet 

Innovationsfonden har siden sin etablering i 2014 investeret i en lang række klima- og energiprojekter med deltagelse af både forskere og erhvervslivet.

Ud af Innovationsfondens samlede portefølje har vi investeret ca. 1. mia. kr. i klimarelaterede projekter, hvilket svarer til knap en femtedel af vores samlede aktive investeringer.

Panel sikrer, at vi får mest ud af klimakronerne

Derudover har vi nedsat et ambitiøst klimapanel bestående af førende forskere, topchefer fra erhvervslivet, myndigheder og organisationer.

Panelet har til formål at bringe forskere og virksomheder sammen for at sikre, at Danmark får mest ud af de milliarder af kroner, som fonden investerer i klimaprojekter.

Klimapanelets arbejde skal identificere barrierer og styrkepositioner for teknologiske og innovative løsninger på klimaudfordringerne og skal munde ud i anbefalinger til en fremtidig klima-investeringsstrategi for Innovationsfonden.

Innovationsfondens klimapanel
Formål

Innovationsfonden har nedsat et ambitiøst klimapanel, som tæller førende forskere fra ind- og udland, nogle af landets allerstørste virksomheder, interesseorganisationer, investorer og mange flere med et klart fokus på konkrete løsninger.

Panelet har til formål at bringe forskere og virksomheder sammen for at sikre, at Danmark får mest ud af de milliarder af kroner, som fonden investerer i klimaprojekter.

Konkret skal klimapanelet komme med input til, hvordan Danmark og resten af verden får den størst mulige effekt af Innovationsfondens investeringer i klimarelaterede projekter.

Derudover skal klimapanelet være med til at anspore forskere, iværksættere og erhvervslivet til øge investeringen i og satsningen på forskning og teknologisk udvikling.

 

 

 

 

Dokumenter
Medlemmer
 • Emily Farnworth, klimachef, World Economic Forum
 • Nick Johnstone, chefstatistiker, Det Internationale Energiagentur
 • Sebastian Mernild, direktør, The Nansen Environmental and Remote Sensing Center
 • Katherine  Richardson, professor, Københavns Universitet, og medlem, Klimarådet
 • Jens Kehlet Nørskov, professor, Danmarks Tekniske Universitet
 • Kirsten Halsnæs, professor, Danmarks Tekniske Universitet
 • Peter Birch Sørensen, professor, Københavns Universitet
 • Jørgen Olesen, professor, Aarhus Universitet
 • Brian Vad Mathiassen, professor, Aalborg Universitet
 • Dasha Krivonos, administrerende direktør, Instituttet for Fremtidsforskning
 • Lars Aagaard, administrerende direktør, Dansk Energi
 • Connie Hedegaard, bestyrelsesformand, Concito – Danmarks Grønne Tænketank
 • Maria Gjerding, præsident, Danmarks Naturfredningsforening
 • Bo Øksnebjerg, generalsekretær, Verdensnaturfonden
 • Claus Krogh Ekmann, direktør, Det Økologiske Råd
 • Monika Skadborg, formand, Ungeklimarådet
 • Bo Foged, administrerende direktør, ATP
 • Laila Mortensen, administrerende direktør, Industriens Pension
 • Michael Zöllner, direktør, Danmarks Grønne Investeringsfond
 • Kasper Roed Jensen, vicedirektør, Vestas
 • Hanne Søndergaard, vicedirektør, Arla
 • Kim Fausing, administrerende direktør, Danfoss
 • Mads Nipper, administrerende direktør, Grundfos
 • Jakob Askou Bøss, vicedirektør, Ørsted
 • Thomas Videbæk, vicedirektør, Novozymes
 • Kim Grøn Knudsen, vicedirektør, Haldor Topsøe
 • Lars Sandahl Sørensen, koncerndirektør, SAS
 • Ib Enevoldsen, administrerende direktør, Rambøll
 • Jens Birgersson, administrerende direktør, Rockwool
 • Claus Møller, administrerende direktør, Siemens
 • Michael Lundgaard Thomsen, administrerende direktør, Aalborg Portland
 • Henrik Stiesdal, administrerende direktør, Stiesdal Technology
 • Sofus Rex, afdelingschef, Miljø- og Fødevareministeriet
 • Jakob Møller, kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand, Carlsbergfondet
 • Tore Duvold, konstitueret direktør, Innovationsfonden
 • Peter Høngaard Andersen, Peter Hongaard Consulting
 • Thomas Mathiasen, scientific officer, Innovationsfonden
Kontakt
Kontakt

Thomas Mathiasen
Senior Scientific Officer
Mail: thomas.mathiasen@innofond.dk
Tlf.: 61 90 50 63

Kathrine Hauge Madsen
Scientific Officer
Mail: kathrine.hauge.madsen@innofond.dk
Tlf.: 61 90 50 47

Pernille Rype
Kommunikationschef
Mail:pernille.rype@innofond.dk
Tlf.: 61 90 50 60