Grand Solutions-kvaliteten skudt i vejret

Årets første Grand Solutions ansøgninger er i hus – og med sig bringer de nytænkning og konkrete løsninger på virkelighedens problemer.

Af Jens Maaløe, formand for Innovationsfonden

Foråret begynder at spire, og i fonden bliver 204 ansøgninger til de første tematiske opslag netop nu grundigt fagligt evalueret. Det generelle billede er, at der er mange velkvalificerede projekter.

I forhold til sidste år er det faglige niveau steget, og de partnerskaber, der går sammen, bliver stadig mere kompetent sammensat og internationale i deres afsæt. Samtidig er der en stærkere involvering af projekternes aftagere. For eksempel forsyningsselskaber og myndigheder, der har direkte engageret sig i projektansøgninger inden for miljø.

Andre tendenser i ansøgningerne inkluderer:

 • Generelt er der tale om forskning af høj kvalitet. Med en god forståelse for forskningens vigtige rolle i kobling af samfundsudfordringer og solide løsninger.
 • I stort set alle industrier og sektorer er der fokus på smart anvendelse af store datamængder og kunstig intelligens/machine learning.
 • Flere projekter om plante- og dyreforædling, det humane mikrobiom og projekter, der har som mål at levere sundheds- eller arbejdsmiljøanbefalinger.
 • Nye innovative forslag til forbedring af behandlingsforløb i sundhedssektoren og fokus på korrekt databehandling.
 • Konkrete projektforslag sætter energilagring i centrum for den grønne omstilling.

Der er fortsat et potentiale for, at ansøgere bliver skarpere på de reelle barrierer, de skal håndtere i løbet af projektet. Et realistisk billede af udfordringer øger sandsynligheden for, at projekterne i sidste ende lykkes med at løse konkrete behov og skabe værdi for Danmark.

I uge 15 bliver udvalgte ansøgere inviteret til interview med supplerende international peer review i uge 18-20. I uge 23 får ansøgerne den endelige besked fra bestyrelsen på deres ansøgning. Når investeringskontrakten og eventuelle betingelser er faldet på plads, kan projekterne forventeligt starte i det tidlige efterår.


Formand for Innovationsfonden, Jens Maaløe

Tematiske opslag forår 2018

 • Ansøgninger: 204
  • Grøn Vækst: 79 (ansøgt beløb: 1,1 mia. kr.)
  • Bedre Sundhed og Klinisk Forskning: 55 (ansøgt beløb: 0,75 mia. kr.)
  • Nye Teknologiske Muligheder: 70 (ansøgt beløb: 1,0 mia. kr.)
 • Ansøgt beløb IFD: 3 mia. kr.
 • Økonomisk ramme: 495 mio. kr.

Grand Solutions 2017

 • Indsendte ansøgninger: 167
 • Samlet ansøgt beløb: 2,4 mio. kr.
 • Økonomisk ramme: 518 mio. kr.

Opslag sommer 2018

Tre nye opslag er klar til årets næste ansøgningsrunde. Deadline for indsendelse af ansøgninger er den 14. august kl. 12:00.

Læs mere