Danske forskere vil lette adgang til data om hav og vind

Et nyt projekt skal gøre meteorologiske og oceanografiske data lettere tilgængelige for små virksomheder og sikre, at de anvendes bredere. Det sker med udviklingen af en ny platform, som samler en lang række globale data om havstrømme, bølger og vind.

Press release April 28, 2017 at 9:00am CEST

Det kan være svært at finde de rette meteorologiske og oceanografiske data om havstrømme, bølger og vind for små virksomheder, der ønsker at udvikle målrettede tjenester til brug inden for blandt andet skibsfart og vindmølleindustri.

Der er masser af data til rådighed. Men det kan være svært at finde rundt i det store udbud fra et utal af databaser verden over. Det kan også være vanskeligt at få overblik over kvaliteten af de data, man som virksomhed kan få adgang til.

Det råder et nyt projekt nu bod på med udviklingen af en fælles platform, der bliver en indgang til meteorologiske og oceanografiske data, som firmaerne kan bruge til udvikling af nye kommercielle produkter. Platformen udvikles med investering fra Innovationsfonden og i samarbejde mellem DHI og DTU samt virksomhederne ConWx, InforMetics og GreenSteam.

- Der kan være mange penge at tjene på at bruge meteorologiske og oceanografiske data til målrettede tjenester. Der er i forvejen mange data og i fremtiden vil der komme enorme datamængder fra blandt andet EUs og Det europæiske Rumfartsagentur ESAs store jordobservationsprogram. Derfor er der behov for en samlet platform, hvor disse værdifulde data gøres mere tilgængelige for små innovative vækstvirksomheder. Det vil vi sikre med dette udviklingsprojekt, siger Jens Olaf Pepke Pedersen, som er seniorforsker på DTU Space.

Fra DTU er det DTU Space og DTUs Institut for Systemer, Produktion og Ledelse, som skal bidrage til at udvikle platformen, som blandt andet skal omfatte data fra en række satellitter og især har fokus på tjenester til den maritime sektor. En del af projektet handler om at vise anvendeligheden af den nye platform indenfor nogle af de områder, som virksomhedspartnerne arbejder med.

I samarbejde med GreenSteam skal projektet derfor blandt andet undersøge, om skibes brændstofudgifter, der typisk udgør over halvdelen et skibs driftsomkostninger, kan reduceres ved mere pålidelige prognoser for faktorer som tidevand, strøm, bølger og vind. Et andet delprojekt i samarbejde med firmaet  InforMetics skal undersøge, om data for lokale havstrømme og tidevand kan optimere skibenes havneanløb. Et tredje delprojekt foregår i samarbejde med firmaet ConWx, hvor detaljerede meteorologiske og oceanografiske data skal anvendes til at sikre mere effektiv drift af havvindmøllefarme.

Investering

  • Fondens investering: 5 mio.
  • Samlet projektbudget: 7,5 mio.
  • Varighed af projektet: 3  år
  • Projektets officielle titel: SIMOS Satellite Integrated MetOcean Service

Kontakt

DTU Space, Projektleder og senior scientist, Jens Olaf Pepke Pedersen
Mail: jopp@space.dtu.dk

DTU Management Engineering, Professor, Harilaos Psaraftis
Mail: hnpsar@dtu.dk

DHIR&D Area Manager, Marine and Maritime, Jacob Tornfeldt Sørensen
Mail: jts@dhigroup.com

ConWx, CEO, Jesper Thiesen,
Mail: jt@conwx.com                                                                                                                                                                                                                             

InforMetics, Director, Peter Rasch
Mail: pr@informetics.com

GreenSteam, CTO, Daniel Jacobsen
Mail: dj@greensteam.dk                                                                                                                                                                                                     

Innovationsfonden, Konstitueret kommunikationschef, Thomas Bjerre
Mail: Thomas.Bjerre@innofond.dk
Tlf.: 6190 5019