Robot giver pusterum til KOL-patienter

Dansk opfindelse kan snart sikre lungepatienter den rette mængde ilt og give kortere indlæggelser på sygehuse. Produktet forventes at komme på markedet efter sommerferien.

Press release May 15, 2018 at 12:00pm CEST

Når en KOL-patient ikke har den rette iltmætning (normalt mellem 88 og 92 procent), kan det skade dem.  For sygeplejesker på landets sygehuse betyder det en konstant fysisk regulering af ilt til patienten. Nu er den danske robot O2matic på vej til at overtage arbejdet og frigive sygeplejerskens tid til andet værdifuldt arbejde med patienter.

– Vi forventer, at O2matic vil kunne reducere indlæggelsestiden for KOL-patienter på hospitaler og samtidigt øge patientsikkerheden, siger Farzad Saber, partner i PACTOR A/S, den kommercielle partner i projektet.

Idéen til iltrobotten blev født allerede i 2011 på Hvidovre Hospital, men det var først med en investering fra Innovationsfonden på syv millioner kroner, at udviklingen for alvor tog fart. Projektet er nu et år forude for sin projektplan og forventes at komme på markedet efter sommerferien.

Se indslag om projektet fra Tv2 Lorry

På Hvidovre Hospital er en KOL-patient blevet målt i to gange fire timer. Først uden robotteknologi, hvor patienten i 61 % af tiden lå uden for det ønskede iltmætningsinterval – det til trods for otte besøg fra en sygeplejerske, der fysisk regulerede ilttilførslen, og et tilsvarende antal kontrolbesøg fra sygeplejersken for at teste, at reguleringen virkede efter hensigten. I fire timer med den nye teknologi havde patienten den ønskede iltmætning i 98 % af tiden.

– Vores ilt-robot kan udover normal monitorering af KOL-patienter også sikre dem den rigtige mængde ilt. Med den nye robot forventer vi at reducere indlæggelsestiden på hospitaler, og at sundhedsressourcer på hospitaler kan frigøres til andre formål, siger Farzad Saber.

Et canadisk studie har vist, at den rigtige iltmætning gør patienten markant hurtigere klar til at komme hjem fra sygehuset. Projektet laver i efteråret 2018 en lignende undersøgelse, som præciserer nøjagtig, hvor stort potentialet er for patienternes restituering, kortere indlæggelsestid og skalering til andre patientgrupper.

Investering

  • Program: Grand Solutions
  • Investering: 7 mio. kr.
  • Total budget: 11 mio. kr.
  • Projektets varighed: 3 år

Læs også

Kontakt

Farzad Saber, MSc Partner, PACTOR A/S
Tlf. 2886 9200

Ejvind Frausing Hansen, overlæge, Lungemedicinsk sektion HVH 
Tlf. 3862 3233

Patrick Lehto Larsen, kommunikationsmedarbejder, Innovationsfonden 
Tlf. 6190 5008
Mail: patrick.letho.larsen@innofond.dk