Stor tilfredshed med InnoBooster

Den første evaluering af Innovationsfondens vækstprogram InnoBooster viser stor tilfredshed blandt virksomheder og iværksættere.

25. oktober 2017

InnoBooster er let at sætte sig ind i. Det er nemt at søge, der går kort tid, før man får at vide, om man har modtaget en investering, kravene til afrapportering er minimale, og har man brug for hjælp eller feedback på en ansøgning, er der god hjælp at hente hos Innovationsfondens medarbejdere.

Det viser den første evaluering af Innovationsfondens InnoBooster-program.

InnoBooster er Innovationsfondens program, der investerer i små og mellemstore virksomheder, start-ups og iværksættere med en god idé, som har behov for en mindre kapitalindsprøjtning for at komme over rampen med deres projekt.

Evalueringen af ordningen viser, at 95 procent helt eller delvist oplever ansøgningsproceduren som enkel og overskuelig, og 93 procent mener, at sagsbehandlingen er hurtig og effektiv. Her er to eksempler på to tilfredse iværksættere:

- Ansøgningsproceduren var enkel og overskuelig. Ingen problemer der. Den har faktisk også være givelig, da den også hjalp os med at udvikle vores forretningsplan, siger en virksomhed i evalueringen.

En anden udtaler at:

- Det er min første ansøgning. Og jeg har heller ikke lavet andre ansøgninger til andre steder. Men jeg synes, at det var nemt, og man slipper for at skrive mange sider. Det er meget konkret og lige til.

Booster iværksættere
Innovationsfonden har stort fokus på, at ordningen skal opleves som smidig for virksomheder og idéudviklere. Derfor er Innovationsfondens vicedirektør og hele InnoBooster-teamet glade for evalueringen.

– Virksomhederne oplever, at InnoBooster matcher deres behov – ikke omvendt. Det er positivt at få klarhed for, at InnoBooster passer godt til virksomhedernes virkelighed. Det er jo sådan det skal være. Det er den enkelte virksomhed eller iværksætters behov for udvikling, der er det centrale i det her, siger vicedirektør i Innovationsfonden Hanne Harmsen.

Evalueringen peger også på nogle områder, hvor virksomhederne oplever udfordringer. For eksempel er der en del, som finder det svært at leve op til Innovationsfondens krav om egenfinansiering.

Virksomhederne skal selv stå for 2/3 af udgifterne til et udviklingsprojekt, og Innovationsfondens bidrag kan udgøre maks. 1/3.

En del af de virksomheder, der har fået afslag på deres ansøgning, oplever det skriftlige afslag som for ukonkret. De efterspørger mere feedback, som kan fortælle dem, om de var langt fra at være i mål med ansøgningen.

De oplever dog en rigtig god og brugbar feedback, at når de ringer og taler med Innovationsfondens InnoBooster-team.

- Vi er utrolig glade for, at virksomhederne oplever det som værdifuldt, når de taler med os. Vi har fået rigtig gode input med denne evaluering, som vi vil tage med i vores videre arbejde med at optimere og videreudvikle InnoBooster-ordningen, siger Hanne Harmsen.

InnoBooster

  • InnoBooster-ordingen har siden 2014 givet mere end 1200 virksomheder en økonomisk indsprøjtning til at realisere deres unikke idé.
  • InnoBooster-investeringerne ligger mellem 50.000 og 5 millioner kroner.
  • Ordningen er blevet revideret af to omgange, hvor fokus blandt andet har været på at gøre ansøgnings- og afrapporteringskravene mere smidige og simple.
  • Derudover har Innovationsfonden ønsket at tilpasse ordningen endnu mere til virksomhedernes behov.

Evaluering

  • Evalueringen af InnoBooster-ordningen er lavet som telefoninterview med i alt 154 virksomheder og iværksættere, som siden 2016 har søgt om en InnoBooster.
  • 75 procent havde fået tilsagn, mens 25 procent havde fået afslag. De virksomheder og iværksættere, som fik afslag på deres ansøgning, udtrykker sig også grundlæggende positivt om ordningen.
  • Evalueringen er udarbejdet af det uafhængige konsulenthus: Irisgroup 

Hent evalueringen her (PDF)

Læs mere

  • I 2016 blev InnoBooster sammen med resten af erhvervsfremmeordningerne i Danmark evalueret af Erhvervsministeriet. Læs evalueringen her

Kontakt

Hanne Harmsen, vicedirektør i Innovationsfonden
Tlf. 6190 5009
Mail: Hanne.Harmsen@innofond.dk