Fortsat stærk satsning på InnoBooster

Danske SMV’er og start-up virksomheder kan også i det nye år få hjælp til deres innovative udviklingsprojekter, idet Innovationsfonden i 2018 fastholder InnoBooster-programmets ambitiøse budget på ca. 300 mio. kr.

18. december 2017

Beslutningen kommer efter et år med knap 1800 ansøgninger til InnoBooster og en positiv brugerevaluering af programmet. Ambitionen for 2018 er at styrke de mere etablerede små og mellemstore virksomheders deltagelse i programmet samtidig med, at den store interesse fra de mange lovende start-up virksomheder fastholdes.

Meget vil være velkendt, når InnoBooster den 15. januar 2018 igen slår dørene op for ansøgninger efter programmets julepause. Oven på den positive brugerevaluering har fokus været på at holde fast i programmets styrker, herunder det simple ansøgningsskema, den hurtige behandlingstid og de overskuelige rapporteringskrav.

Der sker enkelte justeringer i ansøgningsskemaet og retningslinjerne, herunder en central ændring for nye InnoBooster-projekter, hvor der søges om en investering på mere end 1.500.000 kr. fra Innovationsfondens side. For disse projekter ændres afregningen af de timer, som anvendes på InnoBooster-projektet fra den hidtidige faste timesats på 750 kr. til afregning på baggrund af medarbejdernes faktiske løn.

Ændringen gennemføres for bedst muligt at afspejle EU’s statsstøtteregler. Baseret på de seneste to års erfaringer, vil kun lidt mere end 5% af bevillingerne (ca. 30 projekter årligt) blive berørt. Innovationsfonden vil efter 2018 følge op på erfaringerne med den nye afregningsmodel og i den forbindelse vurdere, om der er behov for tilpasninger i programmet, f.eks. i form af at øge Innovationsfondens medfinansieringsprocent for projekter, der måtte falde indenfor kategorien industriel forskning.

For projekter, hvor der søges om en investering fra Innovationsfonden på under 1.500.000 kr., sker der ikke ændringer i den anvendte timesats, som fortsætter med at være på 750 kr. Justeringen får heller ikke nogen betydning for igangværende InnoBooster-projekter.

Med justeringen i timesatsen for projekter over 1.500.000 kr. kommer der til at være tre typer af InnoBooster-projekter. I denne oversigt kan man få et overblik over de forskelle regler og processer, der gælder for de tre typer:

I forbindelse med denne justering har Innovationsfonden valgt at lave enkelte andre mindre justeringer i retningslinjerne:

  • Mindstegrænsen for fakturaer, der accepteres i forbindelse med regnskabsaflæggelse, sænkes fra 60.000 kr. til 30.000 kr.
  • Vurderingskriterierne er tydeliggjort på baggrund af hidtidige erfaringer og tilbagemeldinger fra ansøgere.
  • Skemaet til den faglige beskrivelse er blevet forbedret, så det står endnu klarere hvilke informationer, som Innovationsfonden er interesseret i.