Sådan får du succes med dit ErhvervsPhD-projekt

Få gode råd fra vejledere og tidligere studerende til dit ErhvervsPhD-projekt.

April 18, 2017

Innovationsfonden vil med en række film viderebringe nogle af de gode råd og erfaringer, som vejledere og studerende har tilegnet sig i løbet af deres ErhvervsPhD-projekter. Filmene bliver vist på fondens kick-off møder for alle nye projektparter som inspiration til deres projektforløb. De skal imødekomme nogle af de udfordringer, som erfaringsmæssigt kan opstå i et ErhvervsPhD-projekt.

Filmene er således et led i fondens styrkede indsats for at klæde projektparterne bedst muligt på til et godt samarbejde og dermed gode resultater.

Se filmene og få tips til at anvende dine ressourcer som studerende optimalt, få det maksimale kommercielle udbytte som virksomhed og til hvordan du kan sikre dig forskningsfaglig højde og input til universitetet.


Brug dine ressourcer optimalt samtidig med at du tilgodeser både virksomhed og universitet.Styrk sin virksomheds kommercielle udbytte af ErhvervsPhD-projektet ved at tilknytte et advisory board og ambassadører i virksomheden til den studerende.
 


Sådan sikrer du løbende fremdrift og forventningsafstemning mellem alle parter med en fast mødestruktur.

Udarbejd et nyhedsbrev som kan engagere hele virksomheden.

Erhvervsforsker

  • Er du et forskertalent med mod på en karriere i erhvervslivet?
  • Eller er du i en virksomhed eller på et universitet og har ideen til et forskningsprojekt, som kan skabe kommerciel værdi for virksomheden? Innovationsfonden investerer i erhvervsrettede ph.d.- og postdoc-forløb.
  • Læs mere på erhvervsforsker.dk

Læs også