Fonden opdaterer faglige investeringsstrategier

Fonden har netop opdateret faglige investeringsstrategier indenfor IKT og Digitalisering, Energi, og Sundhed.

January 12, 2018

De netop opdaterede strategier udgør sammen med fondens generelle strategi og de øvrige investeringsstrategier grundlaget for vurderings- og investeringskriterier, som Innovationsfonden fremover vil anvende.

Netop opdaterede investeringstrategier

Sundhed

Innovationsfondens investeringer i sundhedsområdet og medico/biotek skal ved hjælp af målrettet omsætning af viden skabe reel værdi for den danske befolkning og erhvervsliv. Innovationsfonden ønsker at gøre Danmark til et foregangsland inden for sundhedsområdet, med den offentlige sektor som et vigtigt omdrejningspunkt.

IKT og digitalisering

Innovationsfonden ønsker med denne strategi at sikre udviklingen af digitale løsninger med følgende formål: Investeringerne skal skabe værdi i det danske samfund og dermed komme samfundet til gavn. Investeringerne skal sikre anvendelse og værdiskabelse, gerne gennem radikale eller ”disruptive” løsninger, eller værdiskabelse gennem trinvise løsninger med betydelig samfundseffekt og/eller stor markedseffekt. Investeringerne skal sikre anvendelsen af tværfaglige løsninger via et technology-push.

Energi

Innovationsfondens investeringsstrategi for 2018 til 2020 tager afsæt i, at omstillingen i energisektoren giver gode muligheder for radikalt nye løsninger, og at store teknologiske gennembrud typisk har afsæt i ny viden og nye kompetencer opnået gennem stærk forskning og stærke offentligt - private samarbejder. Derfor vil fonden styrke den strategiske forskning på energiområdet, øge innovationskraften i den danske energisektor og medvirke til udvikling af radikalt nye løsninger til fremtidens energisystem.

Innovationsfondens strategi