Nyt opslag har fokus på ældres livskvalitet

Danmark deltager i et pilot call for i forbindelse med det Europæiske AAL program, som fokuserer på innovative løsninger for den stigende andel af ældre i Europa.

April 16, 2018

AAL står for ”ambient assisted living”. Gennem programmet støttes nye innovative IT-løsninger, der skaber bedre rammer for den ældre generation.

Projekterne skal have et klart markedsperspektiv og kunne demonstrere en tydelig værdi for den organisation, der skal bruge den nye innovative IT-baserede løsning. De kan vare op til seks måneder og skal have mindst tre deltagere fra mindst tre AAL-lande.

Det samlede tilskudsbudget for et projekt er på 300.000€ (2.25 mio. kr.)

Innovationsfonden og Danske Regioner samarbejder om rådgivning og vejledning af ansøgere til programmet. Region Syddanmark har desuden besluttet at medfinansiere deltagere fra regionen i to til tre projekter og i Region Midtjylland forventer man en politisk godkendelse af at kunne medfinansiere deltagere fra regionen i fire til fem projekter.

Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum Stephanie Lose (V) udtaler:

- I Region Syddanmark arbejder vi hele tiden på at styrke indsatsen for, at sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger kan udvikles, afprøves og kommercialiseres. Så indkaldelsen af små internationale samarbejdsprojekter til AAL-programmet ligger fint i forlængelse af vores indsats og supplerer de muligheder, vi allerede har i regionens pulje til offentligt-privatsamarbejde; OPI-puljen. Vi tror, at stærke projekter kan udvikles i internationalt regi. Derfor har Syddansk Vækstforum netop givet tilsagn til en medfinansieringspulje, der gør det endnu mere attraktivt for virksomheder, kommuner og videninstitutioner at deltage i programmet.

Udover Danmark deltager Holland, Belgien, Østrig, Spanien, Rumænien og Italien i pilot-callet.

AAL: Smart Solutions for Ageing Well

Få yderligere oplysninger og rådgivning hos:

Region Syddanmark     
Else Dyekjær Mejer 
Tlf.: +32 2 285 40 96
Mail: edm@southdenmark.be

Allan Nordby Ottesen
Tlf.: +32 477 770 881
Mail: ano@southdenmark.be

Region Midtjylland         
Lina Christensen
Tlf.: +32 2 880 34 03
Mail: lc@CentralDenmark.eu

Marie Heilskou Pedersen
Tlf.: +32 28 80 3416
Mail: mhp@CentralDenmark.eu

Region Nordjylland    
Kirsten Ejdum Bøgh
Tlf.: +32 477 823 711
Mail: keb@ndeu.dk

Søren Bjerregaard Pedersen
Tlf.: +45 2027 9242
Mail sbp@ndeu.dk

Region Sjælland              
Xenia Lauritsen
Tlf.: +32 485 983 606
Mail: xrl@zealanddenmark.eu

Region Hovedstaden    
Rasmus Mørk 
Tlf.: +45 3866 5591
Mail: RAM@cphoffice.eu