Succesfuld afslutning på internationalt projekt om brændselsceller

Fondsprojekt har nu modnet brændselsteknologien så meget, at den er tættere på markedet end nogensinde før.

June 18, 2018

De seneste fem år har Danish Power Systems med en lang række partnere arbejdet på projektet 4M (Mechanisms, Materials, Manufacturing and Management). Projektet er et udviklingsprojekt, der har resulteret i bedre levetid og performance for brændselscellerne og bedre samarbejde på tværs af både nationale og internationale institutter og private virksomheder.

- 4M-projektet har været med til at modne brændselscelleteknologien væsentligt. Den øgede forskning i brændselscellens materialer har givet os en markant bedre forståelse af polymerers og membraners egenskaber og samspillet mellem membran og elektrode. Dette har banet vejen for en meget lang levetid og en høj performance, hvilket er et stort skridt mod en endelig kommercialisering af brændselscellen, siger teknisk direktør i Danish Power Systems Thomas Steenberg.

Gasforsyning til testopstillinger.

- Den nye viden om materialerne har også været med til at reducere produktionsomkostningerne for en brændselscelle, hvilket har gjort det til en mere konkurrencedygtig energiform. Det har været med til at skabe et solidt fundament for fremtidige investeringer, tiltrække kapital og skabe jobs, tilføjer administrerende direktør i Danish Power Systems, Hans Aage Hjuler.

Projektet blev ledet af DTU Energi, og en lang række andre danske universiteter har også deltaget, både Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Desuden har både Danish Power Systems, SerEnergy og EWII, der alle beskæftiger sig med brændselsceller, været med. Det er også lykkedes at få forskningscenter Jülich i Tyskland med. Det er et af verdens største centre for brændselscelleforskning. Også to koreanske institutter har deltaget, og 4M-projektet har i høj grad været med til at styrke samarbejdet i feltet.

-Vi forventer mere samarbejde i de kommende år med Korea, siger professor fra DTU Energi, Qingfeng Li. Vi indgik sammen med Danish Power Systems en aftale med KOGAS fra Korea sidste år, og det arbejde er allerede startet, tilføjer han.

4M-projektet blev finansieret af Innovationsfonden over en periode på fem år og har medvirket til et øget samarbejde mellem private virksomheder og offentlige universiteter, der alle arbejder med brændselscelleteknologien.

- Det betyder utrolig meget, at Innovationsfonden støtter initiativer som det her, siger Hans Aage Hjuler. Det er det, Danmark skal leve af i fremtiden, så vi håber, at regeringen vil øge midlerne til både Innovationsfonden og EUDP, energiministeriets F&U program, siger Hans Aage Hjuler afslutningsvist.

Kemisk kvalitetskontrol er en vigtig arbejdsopgave i Danish Power Systems.

4M-projektet

 • Bevillingsperiode: 1. april 2013 – 31. marts 2018
 • Bevilling: 31 mio. kr.
 • Egenfinansering: 12,7 mio. kr.
 • Samlet budget:  43,7 mio. kr.

Læs mere om 4M-projektet her.

Fakta

 • Året er 2013: Brændselscelle kompetencer samles i 4M-projekt for at øge levetid og ydeevne af brændselsceller. 
 • Året er 2018: Levetid på brændselscelle er steget fra 2.000 timer (2013) til 15.000 timer og ydeevnen er på fem år øget med 20 procent. 

Kort om HTPEM-brændselsceller

 • Brændselsceller danner elektrisk energi via en elektrokemisk proces ved løbende tilførsel af brint og luft
 • Løber modsat alm. batterier aldrig tør
 • Danish Power Systems celler er HTPEM-celler (High Temperature Polymer Electrolyte Membrane): membranen (hjertet af cellen - lader ioner vandre igennem) består af en polymer og har en højere temperatur end alm. PEM-celler
 • HTPEM-celler kan bruge forskellige brændsler (naturgas, biogas eller methanol - udvindes af f.eks. landbrugsaffald)
 • Den eksisterende infrastruktur kan bruges, da methanol kan købes overalt og distribueres lige som benzin og diesel

Danish Power Systems

 • Udviklings- og produktionsvirksomhed inden for kemi og energi med hovedvægt på brændselsceller
 • En af de få virksomheder i verden, som kan fremstille polybenzimidazol (PBI) - det materiale, plastmembranen til brændselsceller laves af
 • Arbejder med brændselscelleteknologien HTPEMog fremstiller den kritiske komponent MEA, hvori elektricitet skabes ved en reaktion mellem brint og ilt
 • Deltager i flere konsortier støttet af Energiministeriet (EUDP) og Forsknings- og Innovationsstyrelsen