""

Hvordan styrker vi dansk iværksætteri?

Hvordan støtter vi bedst muligt iværksætteri og entrepenørskab i Danmark? Det blev diskuteret under en workshop på Roskilde Festival 2017.

Med mere end 80.000 festivalgæster har Roskilde Festival den sidste uge fungeret som et gigantisk living lab for fem af fondens iværksættere, hvor de kunne teste deres produkter. For eksempel et bordebænkesæt som kan oplade mobiltelefonen og en app som tipper om spontane oplevelser.

Festivalen er nu slut, og iværksætterne står med afgørende viden om deres produkter, som de ved hjælp af brugerinterviews har indsamlet undervejs - nu ligger der et stort arbejde i analysere de brugerdata, der er samlet ind.

Under festivalen afholdte Innovationsfonden samtidig en workshop, hvor der var inviteret markante aktører indenfor iværksættermiljøet. Her blev det diskuteret, hvordan vi støtter og motivere iværksætterkulturen, og hvilke stopklodser danske entrepenørspirer står overfor.

Arrangementet på Roskilde Festival er første spadestik til en konference om iværksætteri, som forventes afholdt i løbet af efteråret. Ambitionen er, at den skal skabe afsæt for anbefalinger til det politiske system og relevante aktører på området om, hvad vi samlet kan gøre for at styrke iværksætterkulturen i Danmark. Samtidig skal Innovationsfonden bruge den indsamlede viden til at udarbejde en intern strategi for iværksætteri.  

Efter workshoppen reflekterede en håndfuld af deltagerne over, hvad der skal til for at booste iværksætteriet i Danmark.

Hanne Harmsen, chef for Innovationsfondens talentspor.

Christian Bason, administrerende direktør i Dansk Design Center.

Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Hovedstadsregionen.

Søren Stig Nielson, CIID.

Under workshoppen besøgte deltagerne de fem iværksættere rundt om på festivalen.

Næsten klar til afgang og ud på festivalpladsen.

WakieWakie præsenterer deres app, som vækker de frivillige med kendte kunstnere.

Better World Fashion om cirkulær økonomi og deres genanvendelige læderjakker, som kan lejes eller købes.

Throb præsenterer deres event-app for her og nu-events.

Retap testede deres genanvendelige vandflasker med forskellige smagsvarianter.

Out-sider præsenterer deres soldrevne bord, hvor festivalgæsterne bl.a. kan få opladet deres mobiltelefoner.

Tilbage i workshoppen reflekteres der over danske iværksætteres udfordringer.

Fonden på Roskilde Festival
Roskilde som living lab
  • Det er første år, at Roskilde Festival og Innovationsfonden samarbejder om at booste iværksætterkulturen i Danmark.
  • Workshoppen, som blev afholdt i Backstage Hospitality på Roskilde Festival, skal danne grundlag for en konference om iværksætteri til efteråret. 
  • Fem iværksættere fik mulighed for at udvikle deres forretning på Roskilde Festival, da den fungerede som Danmarks midlertidigt fjerdestørste by og bød et gigantisk living lab for fem af fondens iværksættere.  Nu står iværksætterne med vigtig viden om, hvad der skal til for, at de bryder igennem og får kommerciel succes.
Kontakt

Innovationsfonden

Konstitueret kommunikationschef,
Thomas Bjerre
Mail: Thomas.Bjerre@innofond.dk
Tlf.: 6190 5019

Roskilde Festival

Presseansvarlig, danske medier
Thomas Lenler Olesen 
Mail:press@roskilde-festival.dk
Tlf.: 30 10 82 81